ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Προς τα
Μέλη της ΟΕΒΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Καλούνται τα μέλη της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

-Διοικητικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019
-Οικονομικός απολογισμός του έτους 2019
-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει απαρτία παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε την παρουσία σας για το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Καθηγ. Ι. Ιωαννίδου – Μαραθιώτου

Η Γενική Γραμματέας
Επικ. Καθηγ. Αθηνά Χατζηγιάννη

Κορυφή