ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Δ.Σ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

1990-1993

Πρόεδρος: Γ. Κολοκυθάς
Αντιπρόεδρος: Θ. Μούλας
Γ. Γραμματέας: Α. Κούμας
Ταμίας: Ν. Τοπουζέλης
Μέλη: Σ. Κοιλιαρίδης
  Σ. Μπακατσέλος
  Β. Σπύρου

1994-1996

Πρόεδρος: Β. Μυλωνάς
Αντιπρόεδρος: Σ. Κοιλιαρίδης
Γ. Γραμματέας: Π. Ασλανίδης
Ταμίας: Γ. Γρηγοριάδης
Μέλη: Κ. Βαρσακόπουλος
  Ι. Ιωαννίδου
  Κ. Τσουμής

1997-1999

Πρόεδρος: Γ. Κολοκυθάς
Αντιπρόεδρος: Θ. Μούλας
Γ. Γραμματέας: Α. Κούμας
Ταμίας: Α. Ζαφειριάδης
Μέλη: Ι. Ιωαννίδου
  Μ. Παπαδόπουλος
  Ν. Τοπουζέλης

2000-2002

Πρόεδρος: Γ. Κολοκυθάς
Αντιπρόεδρος: Ι. Ιωαννίδου
Γ. Γραμματέας: Α. Κούμας
Ταμίας: Α. Ζαφειριάδης
Μέλη: Β. Μυλωνάς
  Μ. Παπαδόπουλος
  Ν. Τοπουζέλης

2003-2005

Πρόεδρος: Γ. Κολοκυθάς
Αντιπρόεδρος: Ι. Ιωαννίδου
Γ. Γραμματέας: Α. Κούμας
Ταμίας: Α. Ζαφειριάδης
Μέλη: Α. Καραθανάσης
  Σ. Σιδηροπούλου
  Ν. Τοπουζέλης

2006-2008

Πρόεδρος: Ν. Τοπουζέλης
Αντιπρόεδρος: Σ. Σιδηροπούλου
Γ. Γραμματέας: Α. Ζαφειριάδης
Ταμίας: Τ. Λεβή
Μέλη: Α. Καραθανάσης
  Ο. Κολοκυθά
  Φ. Μουαμελετζή

2009-2011

Πρόεδρος: Ν. Τοπουζέλης
Αντιπρόεδρος: Σ. Σιδηροπούλου
Γ. Γραμματέας: Α. Ζαφειριάδης
Ταμίας: Τ. Λεβή
Μέλη: Ο.-Ε. Κολοκυθά
  Φ. Μουαμελετζή
  Α. Παπαδοπούλου

2012-2014

Πρόεδρος: Σ. Σιδηροπούλου
Αντιπρόεδρος: Ν. Τοπουζέλης
Γ. Γραμματέας: Τ. Λεβή
Ταμίας: Α. Μέλκος
Μέλη: Κ. Βαρσακόπουλος
  Α. Παπαδοπούλου
  Κ. Λαζαρίδης

2015-2017

Πρόεδρος: Μ. Α. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ε. Κακλαμάνος
Γ. Γραμματέας: Ι. Ιωαννίδου
Ταμίας: Ε. Κουμπιά
Μέλη: Α. Α. Ζαφειριάδης
  Φ. Ταράουνε
  Α. Χατζηγιάννη

2018-2021

Πρόεδρος: Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου
Αντιπρόεδρος: Α. Α. Ζαφειριάδης
Γ. Γραμματέας: Α. Χατζηγιάννη
Ταμίας: Ε. Κουμπιά
Μέλη: Φ. Ταράουνε
  Ι. Ζωγάκης
  Κ. Τσολάκης
Κορυφή