Επικοινωνία

Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Οδοντιατρικό Τμήμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54124

Τ.Θ. 50071

Τηλ.: +30 2310 999556
Φαξ: +30 2310 999549
www.orthoebe.gr | info@orthoebe.gr

Κορυφή