ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος: Iουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου president@orthoebe.gr

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Α. Ζαφειριάδης vice-president@orthoebe.gr

Γ. Γραμματέας: Aθηνά Χατζηγιάννη secretary@orthoebe.gr

Ταμίας: Eυφημία Κουμπιά treasurer@orthoebe.gr

Μέλη: Φάντι Ταράουνε

           Ιωάννης Ζωγάκης

           Κωνσταντίνος Τσολάκης

Κορυφή