ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος:  Ιουλία Ιωαννίδου - Μαραθιώτου president@orthoebe.gr
Αντιπρόεδρος:  Ευφημία Κουμπιά vice-president@orthoebe.gr
Γ. Γραμματέας: Αθηνά Χατζηγιάννη

secretary@orthoebe.gr

Ταμίας:  Ιωάννης Ζωγάκης treasurer@orthoebe.gr
Μέλη: Κωνσταντίνος Τσολάκης
Αναστασία Παρίσκου
Βασίλειος Ζυμπερδίκας
Αναπλ. Μέλος: Άρτεμις Τσιαμπαρλή  

 

Κορυφή