ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 30€ για κάθε μέλος.

Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Account-nr: 5227 063519 751
IBAN: GR93 0172 2270 0052 2706 3519 751

Το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί στην Ο.Ε.Β.Ε. ταχυδρομικά, με Fax ή ηλεκτρονικά με e-mail.

Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Ε.Β.Ε.

Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-999556, Fax: 2310-999549
Website: www.orthoebe.gr | E-mail: info@orthoebe.gr

Κορυφή