ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα τακτικά μέλη είναι ο τίτλος ορθοδοντικής ειδικότητας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τα επίκουρα μέλη η βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ορθοδοντικής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στα 30 €.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί στην Ο.Ε.Β.Ε. ταχυδρομικά, με Fax ή ηλεκτρονικά με e-mail.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ (.docx) ή εδώ (.pdf).

Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Ε.Β.Ε.

Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-999556, Fax: 2310-999549
Website: www.orthoebe.gr | E-mail: info@orthoebe.gr

Τραπεζικός λογαριασμός της Ο.Ε.Β.Ε.

Τράπεζα Πειραιώς
Account-nr: 5227 063519 751
IBAN: GR93 0172 2270 0052 2706 3519 751

Κορυφή