Υποβολή περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο της BAOS.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο της BAOS.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:
Κορυφή