Αναγνώριση της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ως θυγατρικό μέλος της World Federation of Orthodontists.

wfologo

Με χαρά σας ενημερώνουμε πως η Εκτελεστική Επιτροπή της World Federation of Orthodontists (W.F.O.) συνεδρίασε και εξέτασε την αίτηση αναγνώρισης της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε) ως θυγατρικό μέλος της W.F.O. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή 1 Μαΐου 2016 με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής W.F.O.

Προσμένουμε στη μελλοντική συνεργασία των μελών της Ο.Ε.Β.Ε με τη W.F.O., και τις άλλες εταιρείες-μέλη, με στόχο την καλύτερη μετεκπαίδευση και κατάρτιση των ορθοδοντικών συναδέλφων μας και την προσφορά ποιοτικότερης φροντίδας στους ορθοδοντικούς ασθενείς.

Κορυφή