ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2016

Α.Π. 721

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής (4ος όροφος), της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με θέματα προς συζήτηση τα παρακάτω:
1. Διοικητικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων του έτους 2015
2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2015
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 11:00 στο ίδιο μέρος. Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει απαρτία την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε την παρουσία σας για την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 11:00 ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία.

Ο Πρόεδρος 

Καθηγητής Μ. Α. Παπαδόπουλος

Η Γενική Γραμματέας

Αναπλ. Καθηγ. Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου

Κορυφή