Προ-συνεδριακό Σεμινάριο

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο
6 Δεκεμβρίου 2019

Bennett

Dr. John Bennett
Ορθοδοντική μηχανοθεραπεία στη δεκαετία του 2020

Υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία οι ορθοδοντικοί ίσως θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως απλούς «μετακινητές δοντιών», επιδιώκοντας μόνο να δημιουργήσουν ένα ωραίο χαμόγελο, αλλά εκείνες οι ημέρες έχουν πλέον περάσει. Υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν έναν πολύ ευρύτερο ρόλο και σημαντικότερο καθεστώς για τον ορθοδοντικό στη σημερινή ιατρική κοινότητα, επειδή είναι πλέον αποδεκτό ότι η καλή ορθοδοντική φροντίδα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών σε πολλούς τομείς.

Σε αυτό το ολοκληρωμένο μονοήμερο πρόγραμμα, ο Dr. Bennett θα παρουσιάσει βασικές πτυχές της τρέχουσας σκέψης και των νέων τεχνικών που συνιστώνται. Θα εξετάσει λεπτομερώς τις τεκμηριωμένες μεθόδους θεραπείας που θα υποστηρίξουν αυτόν τον ευρύτερο ρόλο για τον ορθοδοντικό. Θα παρουσιάσει μια συνολική φιλοσοφία για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ασθενών και των συναδέλφων καθώς προχωράμε στη δεκαετία του 2020 και θα εξηγήσει πώς η αποδεδειγμένη μηχανoθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με νεότερες ιδέες για την παροχή υπερσύγχρονης φροντίδας.

Μερικά από τα συγκεκριμένα θέματα θα περιλαμβάνουν:
• Μια ενημέρωση για την εμβιομηχανική - τι έχει αλλάξει και τι δεν αλλάζει
• Πληροφορίες σχετικά με την ακολουθία συρμάτων και την τεχνολογία ορθοδοντικών αγκυλίων
• Ο ρόλος του ορθοδοντικού στη διαχείριση της αναπνευστικής οδού
• Τεχνικές για επιτυχή θεραπεία με αποτέλεσμα τη σχέση γομφίων Τάξης ΙΙ
• Διαχείριση άνω κυνοδόντων με χρήση της ευελιξίας των αγκυλίων
• Τεχνικές συμβουλές για καλύτερη θεραπεία περιστατικών Τάξης ΙΙ/2
• Πώς να ελαχιστοποιήσετε την κάμψη συρμάτων και να απολαύσετε το να είστε ορθοδοντικός

Αυτό θα είναι ένα κλινικό σεμινάριο που θα παρουσιαστεί από μια αναγνωρισμένη αυθεντία στη μηχανοθεραπεία. Θα ενισχυθεί από παρουσίαση περιστατικών βήμα - βήμα με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, υπενθυμίζοντας ότι εάν δεν κάνουμε αλλαγές, δεν προοδεύουμε. Γιατί να μην εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία να περάσετε μια ευχάριστη και σχετική με την κλινική πράξη μέρα με ενθουσιώδεις συναδέλφους στις 6 Δεκεμβρίου;

 

dentalcom logo

Το Προ-Συνεδριακό Σεμινάριο πραγματοποιείται με ευγενική χορηγία της DENTALCOM - Γ. Παπάζογλου Α.Ε.

Βιογραφικό σημείωμα
Ο Dr. Bennett είναι μια ευρέως γνωστή προσωπικότητα στον κόσμο της ορθοδοντικής. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να αναπτύσσει αποτελεσματική μηχανοθεραπεία και έχει συγγράψει ή συν-συγγράψει επτά ορθοδοντικά διδακτικά βιβλία. Σε συνεργασία με τους Dr. Richard McLaughlin και Dr. Hugo Trevisi κατά τη δεκαετία του 1990 ανέπτυξε μια γενική φιλοσοφία της ορθοδοντικής θεραπείας που είναι η μέθοδος επιλογής σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα σε όλο τον κόσμο. Από τότε συνεχίζει να συνεργάζεται με τον Dr. McLaughlin προκειμένου να εισαγάγει περαιτέρω βελτιώσεις και διορθώσεις στην ορθοδοντική μηχανοθεραπεία. Αυτή η τελευταία σκέψη θα είναι το επίκεντρο των παρουσιάσεών του στο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

Σεμινάριο 6 Δεκεμβρίου 2019
Προσωρινό πρόγραμμα

08.30 - 09.00 Εγγραφή
09.00 - 10.30 Παρουσίαση
10.30 - 11.00 Διάλειμμα
11.00 - 12.30 Παρουσίαση

12.30 - 14.00 Γεύμα

14.00 - 15.30 Παρουσίαση
15.30 - 15.50 Διάλειμμα
15.50 - 17.15 Παρουσίαση
17.15 - 17.30 Ερωτήσεις, συζήτηση.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

H Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας της Ορθοδοντικής Επιστήμης από νέους συναδέλφους, απονέμει για το 2019 τα ήδη θεσπισμένα τρία ετήσια βραβεία αριστείας τα οποία συνοδεύονται από συνολική οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 1500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ συνολικά και για τα τρία βραβεία.

Τα βραβεία αριστείας δίδονται σε κύριους ερευνητές που έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικές ή κλινικές εργασίες με γνωστικό αντικείμενο την Ορθοδοντική και είναι τα παρακάτω:

1. Ετήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την καλύτερη δημοσίευση σε περιοδικό στο τρέχον ή προηγούμενο έτος,

2. Eτήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, και

3. Eτήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την καλύτερη επιτοίχια παρουσίαση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Η συνολική οικονομική ενίσχυση των 1500 ευρώ θα μοιρασθεί στις τρεις διαφορετικές κατηγορίες εργασιών κατά 700, 500 και 300 ευρώ αντιστοίχως, με την προϋπόθεση πάντα να το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

1. Το κάθε ένα από τα παραπάνω βραβεία απονέμεται στον κύριο ερευνητή, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 έτη στην ηλικία και δεν πρέπει να κατέχει ακαδημαϊκή βαθμίδα μεγαλύτερη του επίκουρου καθηγητή.

2. Κάθε χρονολογικό έτος, ο κύριος ερευνητής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για ένα από τα τρία παραπάνω βραβεία.

3. Κάθε ένα από τα παραπάνω βραβεία μπορεί για την ίδια εργασία να απονεμηθεί ισομερώς και σε δύο ερευνητές, εφόσον και ο δεύτερος ερευνητής πληρoί τις ηλικιακές και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις όπως ο κύριος ερευνητής.

4. Η κρίση των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

5. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Εναλλακτικά, η απονομή μπορεί να πραγματοποιηθεί (α) σε ειδική συνεδρίαση της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ή (β) κατά τη διάρκεια άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συμμετέχει η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος κατά το ίδιο ή το επόμενο χρονολογικό έτος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απονομή των βραβείων είναι οι παρακάτω:

1. Για το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) ένα ανάτυπο της εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η οποία δημοσιεύτηκε ή έγινε δεκτή για δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό την τρέχουσα ή την προηγουμένη χρονιά. Σε περίπτωση που η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί κατά την περίοδο της αίτησης τότε θα πρέπει να υποβληθεί το πιστοποιητικό αποδοχής για τη δημοσίευση από το περιοδικό στο οποίο έγινε δεκτή. Ο κύριος ερευνητής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει τη βραβευμένη εργασία σαν ελεύθερη ανακοίνωση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος του ιδίου έτους.

2. Για το βραβείο της καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο (β) περίληψη (abstract) της ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και (γ) εκτεταμένη περίληψη της ανακοίνωσης (το λιγότερο 1500-2000 λέξεις) ή ανάτυπο της εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτή έχει δημοσιευτεί πρόσφατα. Μετά από αξιολόγηση των περιλήψεων θα ακολουθεί η προεπιλογή των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρία κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά την οποία θα γίνεται η τελική επιλογή της καλύτερης ανακοίνωσης από την κριτική επιτροπή.

3. Για το βραβείο της καλύτερης επιτοίχιας παρουσίασης θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) περίληψη (abstract) της ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Η αξιολόγηση των επιτοίχιων ανακοινώσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει παράλληλα με το αίτημά τους να υποβάλλουν:

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (το πολύ έως 350 λέξεις) και

• Δήλωση συμμετοχής και προεγγραφή στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για οργανωτικούς λόγους, τότε η εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υποψηφιότητα για οποιοδήποτε βραβείο προϋποθέτει την εγγραφή του κύριου ομιλητή στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

5. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία είναι μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά στη Γραμματεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .doc την προκήρυξη εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:15 στην Αίθουσα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ II» του Ξενοδοχείου Makedonia Palace με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

1. Διοικητικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων του έτους 2018

2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2018

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Σχετικά με τη Βαλκανική Εταιρεία Ειδικών Ορθοδοντικών

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 14:15 στο ίδιο μέρος.

Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει απαρτία το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε την παρουσία σας για το ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 14:15 ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία.

         Η Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας  

Καθηγ. Ι. Ιωαννίδου – Μαραθιώτου                 Επικ. Καθηγήτρια Αθηνά Χατζηγιάννη

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή .pdf εδώ.

roussou afisa

Μονοήμερο Σεμινάριο Δρ. Ίλειας Ρούσσου

Επίκουρης Καθηγήτριας Προσθετικής Ε.Κ.Π.Α.

"Οι κρανιογναθικές διαταραχές στην καθημερινή κλινική πράξη".

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το flyer της εκδήλωσης με όλες τις πληροφορίες εδώ.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:00-09.30 Εγγραφές

09:30-11:30 Μέρος Ι
Εισαγωγή στις Κρανιογναθικές διαταραχές. Διάγνωση και κλινικά χαρακτηριστικά.

11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00-14:00 Μέρος ΙΙ
Κρανιογναθικές διαταραχές και σύγκλειση. Ενδοστοματικοί νάρθηκες

14:00-14:30 Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Ε.Β.Ε.

 

Περίληψη

Η σύγκλειση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κλινικούς προβληματισμούς για όλους τους οδοντιάτρους καθημερινά. Με οποιοδήποτε τομέα της οδοντιατρικής και αν έχει επιλέξει ο καθένας να ασχοληθεί, το κομμάτι της σύγκλεισης δεν μπορεί να παραληφθεί. Εκφράσεις που ακούγονται από τα προπτυχιακά χρόνια όπως «σύγκλειση φάντασμα», «καθ’ έξιν σύγκλειση», «occlusion is confusion», πολλές φορές απλά επιβεβαιώνονται στην κλινική πράξη.
Ακόμα και μία έμφραξη μπορεί να αποτελέσει αιτιολογικό παράγοντα πόνου στα σημεία του στοματογναθικού συστήματος και να καταλήξει σε μία σημαντική συγκλεισιακή διαταραχή. Όλα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τους οδοντιάτρους που ασχολούνται με την τρισδιάστατη αλλαγή της σχέσης των γνάθων, όπως τους ορθοδοντικούς αλλά και τους προσθετολόγους.

Στο σεμινάριο αυτό θα απομυθοποιηθεί ο όρος «occlusion is confusion» και θα δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα :

• Μπορεί η ορθοδοντική θεραπεία να προκαλέσει κάποια Κρανιογναθική Διαταραχή;
• Μπορεί η ορθοδοντική θεραπεία να θεραπεύσει κάποια Κρανιογναθική Διαταραχή;
• Το clicking και οι θόρυβοι από την άρθρωση, σχετίζονται με την ορθοδοντική θεραπεία;
• Σε ασθενή με συμπτώματα δυσλειτουργίας η ορθοδοντική πρέπει να προηγηθεί ή όχι;
• Σημαντικές συγκλεισιακές διαταραχές και ορθοδοντική θεραπεία
• Ενδοστοματικοί νάρθηκες κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας

 

Βιογραφικό Σημείωμα Ομιλήτριας

Η Ίλεια Ρούσσου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε το πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην συνέχεια εξειδικεύτηκε στην Προσθετική (Prosthodontics) στο Πανεπιστήμιο Temple, USA και στον Στοματοπροσωπικό Πόνο (Orofacial Pain) στο Kentucky University, USA.
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΕΚΠΑ.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αποτελούν οι συγκλεισιακές διαταραχές, ο βρυγμός και η αλληλεπίδραση τους στο στοματογναθικό σύστημα, καθώς και οι αθλητικοί νάρθηκες.
Η Ίλεια Ρούσσου πραγματοποιεί ομιλίες και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε θέματα Γναθοπροσωπικού Πόνου, διάγνωσης των διαταραχών αυτών και θεραπείας τους, ολικές προσθετικές αποκαταστάσεις, οδοντικής σύγκλεισης και διαταραχές αυτής.
Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, έχοντας συμβάλλει παράλληλα στην διοργάνωση διεθνών συνέδριων στην χώρα μας.
Εκτός από την Πανεπιστημιακή της σταδιοδρομία, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο που εξειδικεύεται στην Προσθετική και στην αντιμετώπιση όλων των μορφών Γναθοπροσωπικού Πόνου.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέλη Ο.Ε.Β.Ε. 0€
Mη Μέλη Ο.Ε.Β.Ε.* 30€
Οδοντίατροι 30€
Φοιτητές 0€

* Οι Ορθοδοντικοί που δεν είναι μέλη της Ο.Ε.Β.Ε. μπορούν με την καταβολή 30€ να εγγραφούν ως μέλη της Εταιρείας για το 2018 και να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ.

Για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις την 1η Μαρτίου 2019 στο λογαριασμό της Ο.Ε.Β.Ε.:
Τράπεζα Πειραιώς BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR93 0172 2270 0052 2706 3519 751
Το αντίστοιχο αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε. με e-mail ή fax.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Χρίστος Μεταξάς
Ορθοδοντικό Εργαστήριο
Εθνικής Αμύνης 25, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310288392, 6944564665
E-mail: c_titos@yahoo.gr 

Apostolides Dental
Τέλλογλου 11, 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310201301 / 2310201454
Fax: +30 2310 217102
E-mail: info@apostolides.gr 
Web: www.apostolides.gr 

Μαρία Τσολάκη
Οδοντοτεχνίτης
Mητροπόλεως 40, 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 233675
E-mail: ormtsolaki@yahoo.gr

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE (Αίθουσα Aristotelis II)
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 546 40
+30 231 089 7197
info[at]makedoniapalace[dot]gr
www.makedoniapalace.com 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν 4 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

 

Πρώτη Ανακοίνωση

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο

22o poster

 

Η Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ο.Ε.Β.Ε.) συνδιοργανώνουν με τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος (Ε.Σ.Ο.Ε.) το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριό τους, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019.

 

Σημειώστε την ημερομηνία!

Κορυφή